drivstoffpriser.no

Å handle på kreditt er enkelt, og lett tilgjengelig. Bankene tilbyr som oftest kredittkort som en del av sin pakkeløsning. Slik kan du betale med ulike handlekontoer på nett. Dette kan fort bli dyrt. Særlig om du deler opp betalingen, og må begynne å betale renter. Har du mange kredittkort med høye renter, vil det lønne seg å samle disse i et større lån. På denne måten får du redusert renteutgiftene ved å samle alt på ett sted. Du får også nedbetalt gjelden raskere, ved å frigi kapital og kunne betale mer i avdrag hver måned.

  • Flere kredittkort betyr høyere renteutgifter
  • Minstebeløpet vil gå ned hver måned, uten at du blir fortere gjeldsfri

Samle kredittkortene hos én tilbyder

Har du flere små kredittkort, kan du samle disse på ett større. Du kan også oppta forbrukslån. Når du får alt samlet på ett sted, reduserer du renteutgiftene. Slik kan du raskere nedbetale gjelden. BankNorwegian er en av bankene som tilbyr både refinansiering og kredittkort. Har du flere kort på for eksempel 5 000 kroner og 10 000 kroner, kan du samle disse i ett kort fra denne banken. En del banker tilbyr kort med opptil 150 000 kroner i kredittramme. Så lenge all gjeld samles hos én tilbyder, vil du få bedre oversikt, samt færre gebyrer å forholde deg til.

Standard for refinansiering av kredittkortgjeld, er å ta opp et nytt lån. Der går pengene til å betale ned annen gjeld. På denne måten samler du kredittene på ett sted, og du får kun én rente å forholde deg til. Siden de fleste kredittkort opererer med ulik rente, gjør dette renteutgiftene mer oversiktlige. Månedsbeløpet vil også forbli det samme gjennom hele nedbetalingstiden. Slik får du en mer forutsigbar økonomi, siden månedsbeløpet ikke endres. Ved nedbetaling av kredittkort, vil du alltid ha et minstebeløp å forholde deg til. Det har du ikke ved forbrukslån.

  1. Søk lån eller økning av kredittrammen
  2. Bruk det lånte beløpet til å betale de gamle kravene

Ulike måter å refinansiere på

Det finnes flere metoder for å samle ulike lån og kreditter i ett lån, hos én aktør. Du kan for eksempel samle flere kreditter i ett. Dermed har du bare ett kort å forholde deg til. Du kan også ta opp forbrukslån, som brukes til å nedbetale annen gjeld. Både forbrukslån og rammekreditt har høyere rente. Dette da det er forbundet høyere risiko med slike lån. Har du bolig eller boliglån, kan du refinansiere dette. Har du rammelån på boligen, kan du også øke denne. Få mer utdypende informasjon på Wikipedia.

  • Øke kredittrammen
  • Ta opp forbrukslån
  • Refinansiere boliglånet

Før du bestemmer deg for hvilken måte du ønsker å refinansiere, er det være flere ting du må tenke gjennom. Hvor lenge du betaler ned på lånet, avgjør hvor mye ekstra du betaler. Dette med tanke på renter og gebyrer. Siden et boliglån har lenger nedbetalingstid, vil det bli dyrere å refinansiere på denne måten, enn ved et annet lån. Et forbrukslån skal som hovedregel være nedbetalt innen fem år. Det finnes unntak. Renten er høyere på dette lånet. Det kan likevel bli billigere totalt sett, siden det betales ned raskere.

Sende søknad

Når du skal refinansiere, er det en fordel å sammenligne de ulike tilbudene som finnes på markedet. Dette kan du gjøre ved for eksempel å benytte deg av en låneportal. Her kan du sammenligne de ulike tilbudene, før du sender søknad. Du kan også benytte deg av en låneformidler. Da trenger du kun sende inn én søknad. Denne blir så formidlet videre til bankene de samarbeider med. Ved å sende flere søknader, øker du sjansen for å få innvilget lån. Du kan også få tilbud om en lavere rente, og en kortere nedbetalingstid.

Valg av tilbud

Har du søkt lån flere steder, bør du vente på tilbakemelding fra alle bankene. Dette før du velger tilbud. Siden bankene vurderer ulikt, kan du få stor variasjon i tilbudene. Derfor bør du alltid sammenligne tilbudene du har fått. Gjør du dette, er du sikker på at du velger det beste tilbudet. Hvilken effektiv rente du vil få, hvor mye gebyrene ligger på. Også på hvor lang tid det vil ta før lånet er nedbetalt, er viktige faktorer å se på. Er du usikker, finnes det flere gode artikler på Finansavisen om sunn økonomi.

  • Lav effektiv rente
  • Unngå dyre gebyrer
  • Nedbetaling på under 5 år

Du kan ende opp med å tilbakebetale det dobbelte av opprinnelig lånebeløp. Dette siden rentene er såpass høye. Det er derfor ikke anbefalt å ha en nedbetaling på mer enn 5 år. Har du ikke muligheten til dette, bør du heller se på hvor lang tid det vil ta med dagens ordning. Det er også lurt å få en oversikt over økonomien først. Slik ser du hvor mye du kan betjene i lån månedlig. Det vil gjøre det enklere å vurdere tilbudene, når du vet hvor mye du kan betale hver måned.

Kort fortalt

Har du mange dyre kredittkort, er det lønnsomt å refinansiere. Da får du samlet all gjeld på en post. Slik får du både bedre oversikt, og mindre kostnader. Du kan samtidig redusere renteutgifter med flere tusen kroner i året. I tillegg blir du fortere kvitt usikret gjeld. For å unngå å opparbeide deg ny kredittgjeld, er det en fordel å kansellere alle kort. Da vil du i tillegg også få redusert gjeldsnivået registrert på deg. Med den nye ordningen med gjeldsregisteret, er det nemlig slik at alt av kredittrammer blir regnet som gjeld. Dette gjelder selv om alle kortene står i null.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken rente kan jeg forvente?

Ulike banker tilbyr ulik rente. Hvilket lån du tar, vil også påvirke renten. Boliglån har en rekordlav rente på under 1.5 % hos flere banker. Forbrukslån har en høyere rente. Du kan likevel få tilbud om rente helt ned i 7 %. De fleste ligger forøvrig mellom 10 % og 15 % effektiv rente.

Hvor mye kan jeg låne?

Avhengig av hvilken bank du velger, kan du søke om lån fra 5 000 kroner, helt opp til 600 000 kroner. Hvis du velger å øke boliglånet, er det egne regler for dette. Her bør du holde deg under en belåningsgrad på 60 % av boligens verdi. Dette for å få de beste vilkårene.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få innvilget?

Normal nedbetalingstid på forbrukslån er 1 til 5 år. Når du skal refinansiere, kan du derimot få innvilget en nedbetaling på inntil 15 år. Dette avhenger naturligvis av størrelsen på lånet. Når du øker lånet på boligen, vil du kunne få en nedbetalingstid tilsvarende den maksimale nedbetalingstiden du kan få på boliglån.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

drivstoffpriser.no